فرم های قانون کار

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

این پکیج شامل : قرارداد مدت موقت قرارداد کار ساعتی قرارداد پیمانکاری(بدون بیمه ) قرارداد ساخت اپلیکیشن (بدون بیمه) قرارداد…

45
600,000 تومان