استراتژی های حقوقی منابع انسانی

بدون امتیاز 0 رای
1,180,000 تومان

با توجه به اینکه یکی از بزرگترین چالش های حقوقی کسب و کار ، مشکلات حقوقی با کارمندان و کارگران است ،آگاهی نسبت به قوانین حقوقی کار همچنین تکنیک ها و راهکار ها و سیاست هایی که در بخش منابع انسانی باید به کار گیرند  در این حوزه اهمیت به سزایی دارد

3
1,180,000 تومان