درباره گروه حقوقی الهام زارعی

پس از سال ها همکاری با شرکت های تجاری ، صنعتی و بازرگانی و مشاوره تخصصی کسب و کارهای خرد و کلان به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اینکه 73 درصد علت ورشکستگی و حذف کسب و کارها ، مسائل و مشکلات حقوقی است باید به دنبال راهکاری باشیم که با به کارگیری آنها ریسک های حقوقی کسب و کارها را به حداقل رسانده و امنیت حقوقی آنها راحفظ نماییم.

با احترام به تخصصی شدن فعالیت های حقوقی و تلاش در جهت رفع نیازهای حقوقی مشتریان ،گروه حقوقی بزرگ و کارآمدی را تشکیل داده که این گروه حقوقی شاملا وکلا با تخصص های مختلف در زمینه های ثبتی-مالکیت فکری -ملکی-خانواده و کیفری و … می باشد و کلیه خدمات حقوقی را با بهترین کیفیت به مشتریان ارائه می نماید.